Όροι Χρήσης

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν ως μοναδικό σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριών για την Αθανάσιος & Κυριάκος Αδάμ Ο.Ε. (εφεξής Adam Service), τους συνεργάτες της και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε προσπαθήσει όλες αυτές οι πληροφορίες να είναι απόλυτα έγκυρες, το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας δε συνιστά σε καμία περίπτωση συμβουλή, πρόταση, αντιπροσώπευση, εγγύηση ή προσφορά, οικονομική ή άλλη, εκ μέρους της Adam Service.

Οι περιλαμβανόμενες σε αυτή τη σελίδα πληροφορίες θεωρούνται ως αξιόπιστες, μπορούν όμως να υποστούν αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η Adam Service, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Μέσω της πρόσβασής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ρητώς ότι η Adam Service δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση ζημία, η οποία θα προκύψει από τη χρήση ή ερμηνεία των πληροφοριών και του υλικού που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί να μεταβεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και του υλικού που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Adam Service. Επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους του περιεχομένου ή του υλικού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Τα αντίγραφα στο σύνολό τους πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο αυθεντικό περιεχόμενο.

– Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πιθανό να αποτελούν το αντικείμενο έτερων πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας της Adam Service ή τρίτων μερών. Καμία άδεια δεν παρέχεται σχετικά με αυτά τα πνευματικά δικαιώματα.

– Το περιεχόμενο και το υλικό που θα αντιγραφεί δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

– Οι εικόνες, τα γραφικά, τα βίντεο και τα λογότυπα σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η υιοθέτησή τους, με κανένα τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πολιτική Προστασίας

Η Adam Service χειρίζεται με υπευθυνότητα και με άκρα προσοχή όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας. Για οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής Πολιτική), μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Η Πολιτική της εταιρείας μας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα από την Adam Service. Η Πολιτική αυτή έχει εφαρμογή μόνο στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, τα οποία διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε δεδομένα που συλλέγονται από την Adam Service μέσω άλλων οδών ή μέσω κάποιας άλλης ιστοσελίδας. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες, οι Πολιτικές αυτών των εταιρειών καθορίζουν τις χρήσεις αυτών των δεδομένων και η Πολιτική της Adam Service δεν θα ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Adam Service μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δεδηλωμένη κατά τη στιγμή της συλλογής τους χρήσης.

Επιπλέον, τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικές αναλύσεις ή για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διατεθούν σε τρίτα μέρη.

Συγκατάθεση

Μέσω της παροχής προσωπικών δεδομένων στην Adam Service, οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δηλώνουν τη ρητή τους συγκατάθεση σχετικά με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Adam Service, με τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η Πολιτική αυτή έχει εφαρμογή αποκλειστικά στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Adam Service μέσω αυτής της ιστοσελίδας και δεν έχει ισχύ σε τρίτες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί να οδηγηθεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Adam Service δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις Πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων και συμβουλεύει τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας να διαβάζουν τις Πολιτικές των άλλων ιστοσελίδων πριν την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων.

Ασφάλεια

Η Adam Service διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ανωτέρα Βία

Η Adam Service δεν ευθύνεται για πιθανή μη εξυπηρέτηση ή καθυστερήσεις στην εκτέλεση που οφείλονται σε περιπτώσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών ή μεταφοράς, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές κ.α.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική και στους Όρους Χρήσης

Η Adam Service διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που τροποποιηθούν ή ανανεωθούν, οι όποιες αλλαγές θα αναρτηθούν σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας, έτσι ώστε το σύνολο των χρηστών να γνωρίζει τους ισχύοντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα Πολιτική της Adam Service. Από τη στιγμή της ανάρτησής τους θα ισχύουν οι νέοι Όροι και η νέα Πολιτική.

Διάφορα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Πολιτικής ή των Όρων Χρήσης αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, όλα τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η Adam Service δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της.

Πολιτική των Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας, καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Εναλλακτικά, πατήστε «Προβολή λεπτομερειών» για να δείτε αναλυτική περιγραφή των τύπων cookies & να επιλέξετε ποια θα αποδεχτείτε.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Πολιτικής για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στους Όρους Χρήσης & Πολιτική Προστασίας μας.

Η συναίνεσή σας ισχύει για τα ακόλουθα ονόματα: www.adamservice.gr

Τρέχουσα κατάσταση σας: Επιτρέπεται η επιλογή (Αναγκαία, Στατιστικά, Εμπορικής προώθησης).

Το αναγνωριστικό της συναίνεσής σας: yBDAz5jNij2D8Wyr1wlI7qFdYs+LyQfxDlmmMWmBlXZ2IMoqqiO4tA==Ημερομηνία συναίνεσης: Τρίτη 8 Μαρτίου 2022, 12:06:18 μ.μ. EET

 

Η δήλωση Cookie ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 4/14/22 από το Cookiebot:

Αναγκαία (2)

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
CookieConsent Cookiebot Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 έτος HTTP Cookie
hex (32) www.adamservice.gr Used to manage server calls to the website’s backend systems. Session HTTP Cookie

Στατιστικά (3)

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 έτη HTTP Cookie
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 ημέρα HTTP Cookie
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 ημέρα HTTP Cookie

Πως μπορώ να αναθεωρήσω τις ρυθμίσεις περί λειτουργίας cookies στο browser;

Κάθε φυλλομετρητής ιστοσελίδων (web browser) παρέχει σαφείς οδηγίες περί πολιτικής χρήσης των cookies. Ακολούθως παραθέτουμε παραπομπές των βασικότερων web browser οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες εκδόσεις.

Σας συνιστούμε να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Mozilla firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Για τους web browsers άλλων κατασκευαστριών εταιρειών παρακαλούμε ανατρέξτε στη επίσημη βιβλιογραφία τους.

© Copyright 2022 Adam Service

Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας